0 Top 10 of Major Gangs in the World

mafia
Massa kumpulan rahsia terlibat dalam jenayah terancang. Secaraumum, bertujuan untuk memiliki monopoli atas kegiatan-kegiatanharam seperti dadah, perdagangan senjata, perjudian, pelacuran,dll, dan untuk itu kekerasan digunakan dengan bantuan dari ahli-ahlinya.
Mereka membentuk struktur piramid di mana ada "capo", yangadalah kepala dari semua, dan sejak kemudian skala turun kekelas yang lebih rendah, dibentuk oleh unta menyewa, dll ...
Kemudian menunjuk 10 sindiket di dunia dengan gambarmasing-masing dan dalam meningkatkan urutan kepentingan.

10. Jamaicanos y Británicos Yardies

jamaican yardies

9. La Mafia Albanesa

albanian gang

8. La Mafia Serbia

Serbian Gang

7. Mafia Israelí

israeli gang

6. Mafia Mexicana

Mexican gang

5. La Yakuza (Japón)

japan yakuza gang

4. Triadas Chinas

chinese triads

3. Carteles Colombianos

carteles colombianos

2. La cosa nostra (Sicilia y Estados Unidos)

la cosa nostra

1. La Mafia Rusa

russian gang
russian gang

 

kkawan blogspot 2013 Copyright © 2013 - |- Template created by PaksuTrubo - |- Powered by Blogger Templates