0 WANG KERTAS SUNGEI BULOH

Pihak berkuasa telah mengeluarkan mata wang kertas Penempatan Rumah Sakit Kusta di Sungai Buloh / Sungei Buloh (ejaan lama)... untuk kegunaan di kawasan penempatan tersebut pada tahun 1935. Keluaran terawalnya adalah dari note jenis 5 sen sehinggalah pada tahun 1936, pihak berkuasa telah menambah kepada value / nilai 10 sen dan 1 Dollar. Token matawang yang digunakan ketika itu juga telah ditarik balik penggunaannya. 

Kenapa? 

Kerana...... 

Pada masa berkenaan , orang ramai percaya bahawa penyakit kusta boleh disebarkan melalui sentuhan tangan dan sentuhan barang-barang yang dipegang oleh pesakit kusta, bagi mengelakkan dijangkit note / wang kertas ini dikeluarkan... 

Contoh note / wang kertas 
Pihak berkuasa telah mengeluarkan mata wang kertas Penempatan Rumah Sakit Kusta di Sungai Buloh / Sungei Buloh (ejaan lama)... untuk kegunaan di kawasan penempatan tersebut pada tahun 1935. Keluaran terawalnya adalah dari note jenis 5 sen sehinggalah pada tahun 1936, pihak berkuasa telah menambah kepada value / nilai 10 sen dan 1 Dollar. Token matawang yang digunakan ketika itu juga telah ditarik balik penggunaannya. 

Kenapa? 

Kerana...... 

Pada masa berkenaan , orang ramai percaya bahawa penyakit kusta boleh disebarkan melalui sentuhan tangan dan sentuhan barang-barang yang dipegang oleh pesakit kusta, bagi mengelakkan dijangkit note / wang kertas ini dikeluarkan... 

 

kkawan blogspot 2013 Copyright © 2013 - |- Template created by PaksuTrubo - |- Powered by Blogger Templates